Flak och timmer

Även här handlar mycket om tillgänglighet och produktivitet. Våra flak- och tippkonstruktioner är givetvis konstruerade och byggda med kundens verksamhet i åtanke. Vi kan skapa exakt den lösning du behöver.

Här gäller verkligen vår grundtanke: Berätta – så bygger vi. Genom åren har vi byggt många flakbilar; en del utifrån våra grundkonstruktioner, men med speciella modifieringar. Men även helt unika lösningar, där kunden har lite speciella behov.

Timmertransporter kräver en lastbil och en påbyggnad som är flexibel och mångsidig men även hållbar och tillförlitlig. Den ska klara krävande miljöer, tunga laster, hårt slitage. Och den måste fungera året runt i tuffa väderförhållanden och mycket nederbörd. För att ta sig fram på ett tillförlitligt sätt i trånga skogspartier och halvdåliga skogsvägar krävs starka lastbilar med robusta chassier och påbyggnader.